INFORMACJA BIEŻĄCA SEŁP 24.11.2020r

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Wydział do spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy przysłało  do wiadomości Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej za pośrednictwem naszej Kancelarii DZP informację następującej treści: Warszawa, 20-11-2020 .r Pan dr Tomasz Zalasiński Szanowny Panie Mecenasie, „nawiązując do wcześniejszej korespondencji z Rzecznikiem Praw Obywatelskich uprzejmie informuję, że w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w orzecznictwie sądowym w… Czytaj dalej »

INFORMACJA BIEŻĄCA SEŁP 20.08.2020r

Stowarzyszenie Emerytów                                                                                                Kielce 20.08.2020r Łączności Policyjnej INFORMACJA BIEŻĄCA SEŁP Informuję, że w dniu 19.08.2020 r. w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie przedstawicieli SEŁP z dr hab. Adamem Bodnarem. Nasze stowarzyszenie reprezentowali: Andrzej Domoń, Janusz Słowiński, Zbigniew Drozd a także prawnicy w osobach dr Tomasza Zalasińskiego z warszawskiej kancelarii DZP oraz adwokat Justyna Sobek… Czytaj dalej »

Komentarz do wyroku SO w Poznaniu z 3.02.2020 r.

Odnoszę się do wyroku SO w Poznaniu z 3.02.2020 r. Co z tego, że str. 13 uzasadnienia jest dobra w sytuacji gdzie inne sądy tego nie stosują, a strona 15 i 16 jest powalająca. Brak świadomości odwołującej, że Wydział łączności był w strukturach SB. Jak będziemy tak dalej się tłumaczyć (co niejednokrotnie mamy na to… Czytaj dalej »

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SEŁP

ZAPROSZENIE – ZAWIADOMIENIE Zapraszamy Członków Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej na Walne Zebranie Członków SEŁP, które odbędzie się 02.04 (czwartek) 2020 r. w siedzibie SLD przy ul. Starodomaszowskiej 30/4 w Kielcach o godzinie 12:00. W imieniu Zarządu – Prezes Andrzej Domoń Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej w Kielcach Siedziba SLD przy ul.… Czytaj dalej »

PLANY

Podstawowe nasze cele sprowadzają się do zmiany krzywdzącej nas ustawy emerytalnej a także „wyprowadzenia” służby łączności z organów bezpieczeństwa państwa. W świetle powyższego nasze zamierzenia na najbliższy okres to: kontynuacja działań stanowiących pomoc prawną emerytom w sprawach sądowych zarówno cywilnych jak i karnych, kontynuacja działań zmierzających do zmiany postrzegania tzw. ustawy represyjnejprzez społeczeństwo. Chodzi tu… Czytaj dalej »

DOKONANIA

Pomimo faktu powstania SEŁP w tym roku, warto w tym miejscu zaznaczyć, że już od roku 2011 założyciele Stowarzyszenia podejmowali działania zmierzające do pełnej realizacji słusznych praw w zakresie emerytur służby łączności Policji. Było to związane z „ekspe- -rymentem” IPN polegającym na zakwalifikowaniu emerytów, którzy pełnili służbę w pionie łączności w byłym województwie kieleckim oraz… Czytaj dalej »

IDEE

W związku z osiągnięciami współczesnej nauki, w szczególności w takich dziedzinach jak medycyna i farmacja, czas życia ludzkiego systematycznie wydłuża się. W konsekwencji wydłużeniu ulega czas życia, który człowiek spędza na emeryturze czy też rencie inwalidzkiej. Zjawisko to widoczne jest szczególnie w służbach mundurowych, z uwagi na odmienną w stosunku do powszechnej ustawę o zaopatrzeniu… Czytaj dalej »