Rzecznik Prasowy SEŁP

  Miło mi poinformować, że zgodnie z uchwałą Zarządu SEŁP z dnia 25.11.2020 r. Rzecznikiem Prasowym Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej została Pani Adwokat Justyna Sobek.    

INFORMACJA BIEŻĄCA SEŁP 25.11.2020r

Po opublikowaniu działań RPO na stronie Rzecznika odnośnie działań na rzecz „łącznościowców”  na samym starcie poleciały słowa krytyki. W dniu dzisiejszym front zmienił się diametralnie i już znajdują się nowi ojcowie tego sukcesu, choć trąbienie o sukcesie jest zbyt przedwczesne. Za sukces w tej chwili można uznać jedynie to, że wreszcie nadarzyła się okazja by… Czytaj dalej »

INFORMACJA BIEŻĄCA SEŁP 24.11.2020r

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Wydział do spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy przysłało  do wiadomości Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej za pośrednictwem naszej Kancelarii DZP informację następującej treści: Warszawa, 20-11-2020 .r Pan dr Tomasz Zalasiński Szanowny Panie Mecenasie, „nawiązując do wcześniejszej korespondencji z Rzecznikiem Praw Obywatelskich uprzejmie informuję, że w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w orzecznictwie sądowym w… Czytaj dalej »

INFORMACJA BIEŻĄCA SEŁP 20.08.2020r

Stowarzyszenie Emerytów                                                                                                Kielce 20.08.2020r Łączności Policyjnej INFORMACJA BIEŻĄCA SEŁP Informuję, że w dniu 19.08.2020 r. w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie przedstawicieli SEŁP z dr hab. Adamem Bodnarem. Nasze stowarzyszenie reprezentowali: Andrzej Domoń, Janusz Słowiński, Zbigniew Drozd a także prawnicy w osobach dr Tomasza Zalasińskiego z warszawskiej kancelarii DZP oraz adwokat Justyna Sobek… Czytaj dalej »

Komentarz do wyroku SO w Poznaniu z 3.02.2020 r.

Odnoszę się do wyroku SO w Poznaniu z 3.02.2020 r. Co z tego, że str. 13 uzasadnienia jest dobra w sytuacji gdzie inne sądy tego nie stosują, a strona 15 i 16 jest powalająca. Brak świadomości odwołującej, że Wydział łączności był w strukturach SB. Jak będziemy tak dalej się tłumaczyć (co niejednokrotnie mamy na to… Czytaj dalej »

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SEŁP

ZAPROSZENIE – ZAWIADOMIENIE Zapraszamy Członków Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej na Walne Zebranie Członków SEŁP, które odbędzie się 02.04 (czwartek) 2020 r. w siedzibie SLD przy ul. Starodomaszowskiej 30/4 w Kielcach o godzinie 12:00. W imieniu Zarządu – Prezes Andrzej Domoń Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej w Kielcach Siedziba SLD przy ul.… Czytaj dalej »

PLANY

Podstawowe nasze cele sprowadzają się do zmiany krzywdzącej nas ustawy emerytalnej a także „wyprowadzenia” służby łączności z organów bezpieczeństwa państwa. W świetle powyższego nasze zamierzenia na najbliższy okres to: kontynuacja działań stanowiących pomoc prawną emerytom w sprawach sądowych zarówno cywilnych jak i karnych, kontynuacja działań zmierzających do zmiany postrzegania tzw. ustawy represyjnejprzez społeczeństwo. Chodzi tu… Czytaj dalej »

DOKONANIA

Pomimo faktu powstania SEŁP w tym roku, warto w tym miejscu zaznaczyć, że już od roku 2011 założyciele Stowarzyszenia podejmowali działania zmierzające do pełnej realizacji słusznych praw w zakresie emerytur służby łączności Policji. Było to związane z „ekspe- -rymentem” IPN polegającym na zakwalifikowaniu emerytów, którzy pełnili służbę w pionie łączności w byłym województwie kieleckim oraz… Czytaj dalej »

IDEE

W związku z osiągnięciami współczesnej nauki, w szczególności w takich dziedzinach jak medycyna i farmacja, czas życia ludzkiego systematycznie wydłuża się. W konsekwencji wydłużeniu ulega czas życia, który człowiek spędza na emeryturze czy też rencie inwalidzkiej. Zjawisko to widoczne jest szczególnie w służbach mundurowych, z uwagi na odmienną w stosunku do powszechnej ustawę o zaopatrzeniu… Czytaj dalej »