Archiwum autora: andrzej

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego I KZP 12/20 z dnia 26 maja 2021 r.

​1. Osoba, która pełniła w latach 1984-1990 służbę w Wydziale Łączności Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych i która na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179) z chwilą rozwiązania Milicji Obywatelskiej stała się policjantem, jest osobą, która pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa w… Czytaj dalej »

INFORMACJA BIEŻĄCA SEŁP 24.11.2020r

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Wydział do spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy przysłało  do wiadomości Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej za pośrednictwem naszej Kancelarii DZP informację następującej treści: Warszawa, 20-11-2020 .r Pan dr Tomasz Zalasiński Szanowny Panie Mecenasie, „nawiązując do wcześniejszej korespondencji z Rzecznikiem Praw Obywatelskich uprzejmie informuję, że w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w orzecznictwie sądowym w… Czytaj dalej »

INFORMACJA BIEŻĄCA SEŁP 20.08.2020r

Stowarzyszenie Emerytów                                                                                                Kielce 20.08.2020r Łączności Policyjnej INFORMACJA BIEŻĄCA SEŁP Informuję, że w dniu 19.08.2020 r. w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie przedstawicieli SEŁP z dr hab. Adamem Bodnarem. Nasze stowarzyszenie reprezentowali: Andrzej Domoń, Janusz Słowiński, Zbigniew Drozd a także prawnicy w osobach dr Tomasza Zalasińskiego z warszawskiej kancelarii DZP oraz adwokat Justyna Sobek… Czytaj dalej »

Komentarz do wyroku SO w Poznaniu z 3.02.2020 r.

Odnoszę się do wyroku SO w Poznaniu z 3.02.2020 r. Co z tego, że str. 13 uzasadnienia jest dobra w sytuacji gdzie inne sądy tego nie stosują, a strona 15 i 16 jest powalająca. Brak świadomości odwołującej, że Wydział łączności był w strukturach SB. Jak będziemy tak dalej się tłumaczyć (co niejednokrotnie mamy na to… Czytaj dalej »

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SEŁP

ZAPROSZENIE – ZAWIADOMIENIE Zapraszamy Członków Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej na Walne Zebranie Członków SEŁP, które odbędzie się 02.04 (czwartek) 2020 r. w siedzibie SLD przy ul. Starodomaszowskiej 30/4 w Kielcach o godzinie 12:00. W imieniu Zarządu – Prezes Andrzej Domoń Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej w Kielcach Siedziba SLD przy ul.… Czytaj dalej »

PLANY

Podstawowe nasze cele sprowadzają się do zmiany krzywdzącej nas ustawy emerytalnej a także „wyprowadzenia” służby łączności z organów bezpieczeństwa państwa. W świetle powyższego nasze zamierzenia na najbliższy okres to: kontynuacja działań stanowiących pomoc prawną emerytom w sprawach sądowych zarówno cywilnych jak i karnych, kontynuacja działań zmierzających do zmiany postrzegania tzw. ustawy represyjnejprzez społeczeństwo. Chodzi tu… Czytaj dalej »