IDEE

przez | 22 września, 2019

W związku z osiągnięciami współczesnej nauki, w szczególności w takich dziedzinach jak

medycyna i farmacja, czas życia ludzkiego systematycznie wydłuża się. W konsekwencji

wydłużeniu ulega czas życia, który człowiek spędza na emeryturze czy też rencie inwalidzkiej.

Zjawisko to widoczne jest szczególnie w służbach mundurowych, z uwagi na odmienną

w stosunku do powszechnej ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym.

Naszym nadrzędnym zadaniem jest doprowadzenie do stanu, w którym emeryci naszej służby

będą żyli godnie i w poczuciu dobrze wypełnionej misji jaką jest służba dla społeczeństwa.

Powyższa idea stanowi przesłankę wszelkich działań podejmowanych przez Stowarzyszenie.

Dodaj komentarz