PLANY

przez | 22 września, 2019

Podstawowe nasze cele sprowadzają się do zmiany krzywdzącej nas ustawy emerytalnej a

także „wyprowadzenia” służby łączności z organów bezpieczeństwa państwa. W świetle

powyższego nasze zamierzenia na najbliższy okres to:

      • kontynuacja działań stanowiących pomoc prawną emerytom w sprawach sądowych zarówno cywilnych jak i karnych,
      • kontynuacja działań zmierzających do zmiany postrzegania tzw. ustawy represyjnejprzez społeczeństwo. Chodzi tu przede wszystkim o ukazywanie zarówno wad prawnych ustawy jak i też jej wysoce represyjnego charakteru w mediach, w szczególności w prasie,
      • we współpracy z Kancelarią DZP prowadzenie działań zmierzających do derogacji uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dn. 14 października 2015 r.Sygn. Akt III UZP 8/15.

W tym miejscu pragniemy z całą mocą podkreślić, że jesteśmy zdeterminowani w walce z

tendencyjną i nietrafną argumentacją IPN. Mamy również świadomość naszych racji, zarówno

prawnych jak i moralnych.

Dodaj komentarz