WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SEŁP

przez | 8 marca, 2020

ZAPROSZENIE – ZAWIADOMIENIE
Zapraszamy Członków Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej
na Walne Zebranie Członków SEŁP, które odbędzie się 02.04 (czwartek) 2020 r. w siedzibie SLD przy ul. Starodomaszowskiej 30/4 w Kielcach o godzinie 12:00.
W imieniu Zarządu – Prezes Andrzej Domoń

Porządek Obrad Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej w Kielcach

Siedziba SLD przy ul. Starodomaszowskiej 30/4 25-315 Kielce
w dniu 02 kwietnia 2020 r. (czwartek)
I termin Walnego Zebrania godzina 12,00,
II termin Walnego Zebrania godzina 12,30.

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2019 r.
– dyskusja
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2019 r.
– dyskusja
6. Powzięcie uchwały w przedmiocie sprawozdania finansowego za 2019 r.
7. Wolne wnioski i dyskusja
8. Zamknięcie Walnego Zebrania.