INFORMACJA BIEŻĄCA SEŁP 20.08.2020r

przez | 22 sierpnia, 2020

Stowarzyszenie Emerytów                                                                                                Kielce 20.08.2020r
Łączności Policyjnej

INFORMACJA BIEŻĄCA SEŁP

Informuję, że w dniu 19.08.2020 r. w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie przedstawicieli SEŁP z dr hab. Adamem Bodnarem. Nasze stowarzyszenie reprezentowali: Andrzej Domoń, Janusz Słowiński, Zbigniew Drozd a także prawnicy w osobach dr Tomasza Zalasińskiego z warszawskiej kancelarii DZP oraz adwokat Justyna Sobek z rzeszowskiej kancelarii prawnej Sobek. W spotkaniu uczestniczył także zastępca RPO radca prawny Stanisław Trociuk. Za przygotowanie merytoryczne odpowiedzialna była kancelaria DZP, która spotkanie zainicjowała.

Dzięki rocznej pracy której celem były przygotowania do podjęcia realnych działań dotyczących naszej sytuacji prawnej odnieśliśmy sukces w postaci „przyjęcia do realizacji” przez RPO spraw pionu łączności. To niewątpliwie poważny krok na drodze do derogacji uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2015 r. Sygn. Akt III UZP 8/15. W obecnej chwili jesteśmy gotowi aby wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz kancelarią DZP podjąć konkretne działania w tym kierunku. Aby to wszystko było możliwe należało przygotować odpowiednią dokumentację, która może przekonać Sąd Najwyższy do naszych racji. Mówiąc o dokumentacji mam na myśli zwłaszcza Raport Regulacyjny, opinię prawną skierowaną do Trybunału Konstytucyjnego, zebrane przez kolegów z Rzeszowa orzeczenia w sprawach lustracyjnych łącznościowców a także materiały dowodowe z ogromnym mozołem pozyskiwane i systematyzowane przez kolegów z Włocławka, Rzeszowa, Gdańsk, Opola, Kielc a także innych miejscowości. Wszystkim osobom zaangażowanym w wymienione działania składam tą drogą serdeczne podziękowanie. Wyrazy szczególnego uznania oraz serdeczne podziękowanie kieruję również do pani mecenas Justyny Sobek skutecznie wspierającej sprawę łączności niemal od samego początku.

Nasze bieżące działania koncentrują się zwłaszcza na kasacjach wyroków zapadłych w sprawach lustracyjnych „łącznościowców” gdyż od ich rozstrzygnięcia w dużej mierze zależeć będzie sytuacja prawna nas wszystkich. Stowarzyszenie zapewniło pomoc prawną w postaci pełnomocnictwa procesowego w kasacji kol. M. Jankowicza. Oferujemy również – w ramach posiadanych możliwości – pomoc w postaci pełnomocnictw w innych sprawach. Pomagamy też w różnych sprawach indywidualnych. Ponadto rozwijamy współpracę z mediami aby ukazać społeczeństwu ogrom niegodziwości która nas dotknęła a także zaprezentować nasze sukcesy na drodze do odzyskania zarówno godności osobistej jak i bezprawnie obniżonych świadczeń.

Należy jednak zaznaczyć, że dalsze nasze działania – w dużej mierze – uzależnione będą od stanu środków finansowych. Jest to związane z koniecznością wykonania szeregu czynności prawnych za które trzeba będzie ponieść określone koszty w formie zapłaty za świadczone usługi.
Wobec powyższego zwracam się z apelem do Szanownych Koleżanek i Kolegów o podjęcie wysiłku finansowego w postaci przelewu pieniężnego na realizację wytyczonych zadań. Sytuacja materialna większości z nas jest trudna. Stanowi to efekt zastosowanych wobec nas represji jak i galopującego wzrostu cen podstawowych towarów i usług. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę gdyż „dobrodziejstw” tak prowadzonej polityki doświadczamy praktycznie codziennie. Mimo to ponawiam swój apel kierując go zwłaszcza w stronę osób, które wpłaty jeszcze nie dokonały. Wspólnie udowodnijmy, że jako środowisko jesteśmy zwarci i solidarni, gdyż tylko taka postawa daje szansę na wydobycie się ze strefy „ostrego cienia mgły” i odzyskania należnych nam praw.
Na chwilę obecną nasz projekt wsparło finansowo około 200 osób dokonując przelewów pieniężnych w różnej wysokości. Pod kątem merytorycznym wspierają nas koleżanki i koledzy z całej Polski. Powyższe pozwoliło na sporządzenie niezbędnej dokumentacji oraz opłacenie kosztów z tym związanych. Teraz jednak nastąpił czas na „bitwę” w Sądzie Najwyższym gdzie wspierać nas będą dr hab. Adam Bodnar, prof. SWPS , dr hab. Marcin Matczak, prof. UW , dr Tomasz Zalasiński oraz adwokat Justyna Sobek. Przeprowadzenie tego przedsięwzięcia wymagać będzie od nas zarówno zaangażowania merytorycznego jak i finansowego.
W tym miejscu muszę stanowczo podkreślić, że bez należytego wsparcia pozwalającego na zebranie założonej na etapie początkowym kwoty pieniężnej, SEŁP nie bierze na siebie odpowiedzialności za doprowadzenie planowanego projektu do końca.

Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej
26 1140 2004 0000 3402 7857 9237
Przy wpłacie należy dopisać – „cel – DZP” i podać swój nr telefonu.
W przypadku pytań zachęcam do kontaktu:
andrzejdomon@o2.pl tel. 601865275 Andrzej Domoń
alarmjs@o2.pl tel.606629010 Janusz Słowiński

Za Zarząd SEŁP
Andrzej Domoń