Kontakt

Stowarzyszenie Emerytów Łączności Policyjnej
„SEŁP”
25-432 Kielce ul. Nowaka Jeziorańskiego 113/27

Adres do korespondencji: 25-125 Kielce ul. Petyhorska 17/11

tel. +48 601 865 275; +48 606 629 010;
www.sełp.pl  e-mail: selp@o2.pl
NIP 6572943817; Regon 382806365
Nr konta: 26 1140 2004 0000 3402 7857 9237