O nas

Każdy ma swoją historię.
Nasza rozpoczęła się w 2011 r.

Kim jesteśmy

SEŁP to dynamiczna organizacja powstała w 2019 roku, zrzeszająca emerytowanych funkcjonariuszy służby łączności Policji. Za jeden z najistotniejszych celów statutowych uważamy ochronę interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z tytułu pełnionej służby uprawnień emerytalno-rentowych, socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowanie kontroli społecznej w tym zakresie.                                                                                                                                                                                                                                           

Nasz zespół:
 Domoń Andrzej – Prezes Stowarzyszenia -organizacja -WŁ Kielce
 Słowiński Janusz – Wiceprezes Stowarzyszenia -merytoryka -WŁ Kielce
 Czerwiecki Jerzy – Sekretarz Stowarzyszenia -WŁ Radom
 Pachnik Danuta – Członek Stowarzyszenia -finanse -WŁ Kielce

 

Zespół organizacyjno-merytoryczny:
Drozd Zbigniew – WŁ Rzeszów
Gliwiński Wiesław – WŁ Katowice
Lizut Andrzej – WŁ Rzeszów
Mikołajczak Waldemar – WŁ Włocławek
Proczek Grzegorz – ZŁ Warszawa
Radomski Józef – WŁ Gdańsk
Rakowski Sławomir – WŁ Stołeczna

Sładka członkowska w 2019 r. wynosi 3 zł. miesięcznie.
Nr konta bankowego: 26 1140 2004 0000 3402 7857 9237
25-432 Kielce ul. Nowaka Jeziorańskiego 113/27.