DOKONANIA

Pomimo faktu powstania SEŁP w tym roku, warto w tym miejscu zaznaczyć, że już od roku 2011 założyciele Stowarzyszenia podejmowali działania zmierzające do pełnej realizacji słusznych praw w zakresie emerytur służby łączności Policji. Było to związane z „ekspe- -rymentem” IPN polegającym na zakwalifikowaniu emerytów, którzy pełnili służbę w pionie łączności w byłym województwie kieleckim oraz… Czytaj dalej »

IDEE

W związku z osiągnięciami współczesnej nauki, w szczególności w takich dziedzinach jak medycyna i farmacja, czas życia ludzkiego systematycznie wydłuża się. W konsekwencji wydłużeniu ulega czas życia, który człowiek spędza na emeryturze czy też rencie inwalidzkiej. Zjawisko to widoczne jest szczególnie w służbach mundurowych, z uwagi na odmienną w stosunku do powszechnej ustawę o zaopatrzeniu… Czytaj dalej »